QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ SINH TRẮC DẤU VÂN TAY

Chúng tôi thực hiện Quy trình như sau:

  • Bước 1: Tìm hiểu và được demo Sinh trắc vân tay.

  • Bước 2: Lấy 10 mẫu vân tay (Scan) và gửi về hệ thống phân tích.

  • Bước 3: Phân tích vân tay

  • Bước 4: Tư vấn kết quả sinh trắc vân tay. Thời gian tư vấn báo cáo tối thiểu là 60 phút.

  • Bước 5: Chăm sóc và giải đáp thêm.