Một Vài Mô Hình Cơ Bản Của Dấu Vân Tay

(1) Simple Arch

Mẫu vân: Đồi hình, đầu cong, không có tam giác điểm.

Description: simple Arch

(2) Tented Arch 

Mẫu vân: Như hình lều trại với một đầu  nhọn.

Description: fingerprint-tented-arch

(3) Ulnar Loop

Mẫu vân: Như hình một thác nước chảy về phía ngón tay út với một tam giác điểm.

Description: fingerprint-loop

(4) Radial Loop

Mẫu vân: Như hình thác nước chảy về phía ngón tay cái với một tam giác điểm.

Description: fingerprint-radial-loop

(5) Concentric Whorl

Mẫu vân: Bắt đầu từ trung tâm của vòng tròn nhỏ rồi lây lan ra những vòng tròn đồng tâm, với hai  tam giác điểm.

Description: center whorl

(6)  Spiral Whorl
Mẫu vân: Một mô hình xoắn ốc bắt đầu từ trung tâm và di chuyển ra phía ngoài, có hai tam giác điểm.
Description: fingerprint-spiral-whorl

(7) Elongated Whorl                       

Mẫu vân: Vòng tròn biến thành hình bầu dục dài, có hai tam giác điểm.

Description: fingerprint-press-whorl

(8) Imploding Whorl                                         

Mẫu vân: Hai tâm ở giữa, bao quanh bởi nhiều lớp của vòng tròn.

Description: fingerprint-imploding-whorl

(9) Composite Whorl                                         

Mẫu vân : Hai dòng nước cuộn vào nhau giống như hình Taichi.

Description: fingerprint-composite-whorl

(10) Peacock’s Eye

Mẫu vân: Như đôi mắt của con công, trung tâm bao gồm nhiều vòng tròn hoặc xoắn ốc, kết thúc của mỗi vòng được kết nối bởi một đường thẳng.

Description: fingerprint-peacock-eye-whorl

(11) Variant                        

Mẫu vân: Có sự kết hợp của hai hay nhiều vòng xoắn, vòng trụ hoặc vòm đơn giản với hai hoặc nhiều tam giác điểm.

Description: fingerprint-variant

Còn nữa......

Chúng tôi tin rằng công thức tạo nên giá trị cho người thành công đó là sự am hiểu về bản thân mình.